Thủ tục khám, chữa bệnh BHYT

Hồ sơ khám BHYT gồm:

 - Thẻ BHYT có ảnh

 - Giấy tờ chứng minh nhân thân

 Một số trường hợp khám, chữa bệnh không cần thẻ BHYT:

  • Trường hợp 1: Sử dụng thẻ CCCD có gắn chip 
  • Trường hợp 2: Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên tài khoản VNeID mức 2
  • Trường hợp 3: Sử dụng ứng dụng VssID

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID

Bước 2: Chọn mục quản lý cá nhân

Bước 3: Chọn mục thẻ BHYT

Cách 1: Sử dụng mã QR trên ứng dụng VssID

  • Chọn vào ô Sử dụng thẻ.
  • Sau khi bấm vào ô này thì màn hình xuất hiện mã QR cùng tên của người dùng như hình. Người dân, đưa mã QR cho nhân viên bệnh viện, khi đó nhân viên dùng máy đọc để quét mã QR và lấy thông tin từ mã.

Cách 2: Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID

  • Chọn vào ô Hình ảnh thẻ.
  • Lúc này màn hình hiển thị hình ảnh thẻ BHYT của người khám, chữa bệnh. Dùng thẻ này để điền thông tin và xuất trình cho nhân viên bệnh viện.

Chân thành cảm ơn quý khách!