Quy trình khám tiêm chủng

Bước 1: Khách hàng đăng ký thông tin

- Khách hàng đăng ký thông tin tại quầy Tiếp nhận tầng G

Bước 2: Nhân viên hướng dẫn khách hàng

- Khách hàng được nhân viên hướng dẫn di chuyển đến phòng khám, ngồi chờ theo thứ tự.

- Điều dưỡng đo sinh hiệu (đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp)

- Bác sĩ khám sàng lọc, tư vấn và chỉ định loại vắc xin sẽ tiêm

Bước 3: Khách hàng thanh toán chi phí

- Khách hàng thanh toán chi phí dịch vụ cận lâm sàng tại quầy tiếp nhận.

Bước 4: Tiêm chủng

- Khách hàng tiêm vắc xin tại phòng tiêm

Bước 5: Theo dõi sau tiêm

- Khách hàng theo dõi sau tiêm 30 phút 

Bước 6: Kiểm tra và ra về

- Khách hàng được kiểm tra sức khỏe với nhân viên phòng Tiêm chủng trước khi ra về