Đối tượng khám ưu tiên

- Các nhóm khách hàng được ưu tiên tại các vị trí/ các khâu trong quy trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Ngoại khoa Sante, cụ thể như sau:

  • Tất cả các trường hợp cấp cứu
  • Người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên)
  • Phụ nữ có thai (từ 39 tuần trở lên)
  • Phụ nữ hậu sản (sinh thường & sinh mổ) dưới 4 tuần
  • Người khuyết tật nặng (cần người hỗ trợ)

- Đối tượng ưu tiên sẽ được ưu tiên tại tất cả các vị trí/các khâu trong quy trình khám như tiếp nhận, khám chuyên khoa, thực hiện cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh); nhận thuốc, thanh toán;

- Trình tự ưu tiên: (1) cấp cứu, (2) các đối tượng trong nhóm ưu tiên sẽ được sắp xếp theo nguyên tắc trước sau: đối tượng nào đến trước thì thực hiện trước.

- Người cao tuổi và các đối tượng ưu tiên được ưu tiên bố trí giường bệnh nội trú riêng (phòng 01 giường) khi có nhu cầu.

Đối với Chuyên khoa Nhi (≤ 16 tuổi)

1. Cấp cứu

2. Trẻ khuyết tật nặng (cần người hỗ trợ)

Đối với Chuyên khoa Phụ 

1. Cấp cứu

2. Thai ≥ 39 tuần

3. Hậu sản (sinh thường & sinh mổ ) ≤ 4 tuần