30/01/2023
 • Giám Đốc Chuyên Môn
 • Thầy thuốc ưu tú
 • Bác sĩ cao cấp, chuyên khoa chấn thương chỉnh hình
 
02/04/2024
 • Cố vấn chuyên môn CTCH
13/11/2023
 • Phụ trách chuyên môn Tai Mũi Họng
 • "Bàn tay vàng ngành y tế"
 
01/02/2023
 • Phó Giám đốc, phụ trách khối ngoại
 • Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ
 • Bác sĩ Phẫu thuật thẩm mỹ
02/06/2023
 • Trưởng khoa Ngoại
 • Bác sĩ Ngoại Thần kinh